1) പാണ്ഡ്യ രാജ വംശത്തിന്റെ തലസ്ഥാനം?
 മധുര

 2) ഹര്യങ്ക വംശ സ്ഥാപകന്‍ ആരാണ്?
 ബിംബിസാരന്‍

 3) മൌര്യ രാജ വംശത്തിലെ അവസാനത്തെ രാജാവ് ആരായിരുന്നു? ബ്രഹദ്രഥന്‍

 4) തുഗ്ലക്ക് രാജ വംശം സ്ഥാപിതമായ വര്ഷം?
 AD 1320

 5) സുംഗ രാജ വംശ സ്ഥാപകന്‍ ആരാണ്?
 പുഷ്യമിത്രന്‍

 6) ഒന്നാം പാനിപ്പട്ട് യുദ്ധം നടന്ന വര്ഷം?
 AD 1526

 7) മുദ്രാ രാക്ഷസം എഴുതിയത് ആരാണ്?
 വിശാഖദത്തന്‍

 8) പല്ലവ രാജ വംശത്തിന്റെ തലസ്ഥാനം?
 കാഞ്ചീപുരം

 9) ദിന്‍ ഇലാഹി എന്ന മതം സ്ഥാപിച്ച ഇന്ത്യന്‍ ഭരണാധികാരി ആരാണ് ?
അക്ബര്‍

 10) ശ്രീബുദ്ധന് വേണു വനം ദാനമായി നല്‍കിയ രാജാവ്?
 ബിംബിസാരന്‍

 11) ദൗർഭാഗ്യവനായ മുഗള്‍ ഭരണാധികാരി എന്നറിയപ്പെട്ടത് ആരാണ്?
 ഹുമയൂണ്‍

 12) ചെങ്കിസ്ഖാന്‍ ഇന്ത്യന്‍ ആക്രമിച്ച വര്ഷം?
 AD 1221

 13) ചോള രാജ വംശത്തിന്റെ തലസ്ഥാനം? തഞ്ചാവൂർ 14) ചോളന്മാരുടെ രാജകീയ മുദ്ര ?
 കടുവ

 15) 'ഹൈന്ദവ ധര്‍മ്മോദ്ധാരക' എന്ന പേര് സ്വീകരിച്ച ഇന്ത്യന്‍ ഭരണാധികാരി ?
 ശിവജി

 16) നാണയ നിര്‍മ്മിതികളുടെ രാജകുമാരന്‍ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്‌ ആരാണ്?
മുഹമ്മദ്‌ ബിന്‍ തുഗ്ലക്ക്

17) തളിക്കോട്ട യുദ്ധം നടന്ന വര്‍ഷം?
 AD 1565

 18) മൗര്യ സാമ്രാജ്യത്തെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ജൈന കൃതി?
 പരിശിഷ്ട പര്‍വാന

 19) ചാലൂക്യ രാജ വംശത്തിന്റെ തലസ്ഥാനം?
 വാതാപി

 20) കണ്വ വംശ സ്ഥാപകന്‍ ആരാണ്?
 വാസുദേവ

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 
LDC 2017-Mission Kerala PSC © 2016. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top