ഇന്ത്യയിലെ കേന്ദ്ര ഭരണപ്രദേശങ്ങള്‍

1. സാക്ഷരത കുറഞ്ഞ കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശം?


2. സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ആസൂത്രിത നഗരം?


3.ചണ്ഢീഗഡിലെ റോക്ക് ഗാര്‍ഡന്റെ ശില്പി?


4. ആന്‍ഡമാനില്‍ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശം?


5. ഇന്ത്യയിലെ ഏക സജീവ അഗ്നിപര്‍വതം?


6. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ പുകയില വിമുക്ത നഗരം?


7. ലക്ഷദ്വീപിലെ ആകെ ദ്വീപുകളുടെ എണ്ണം?


8. ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി ചിതറി കിടക്കുന്ന കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശം?


9. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വിസ്തൃതി കുറഞ്ഞ ജില്ല?


10. കേരളത്തില്‍ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശം?


11. ഇന്ത്യയിലെ ഇംഗ്ലീഷ് ചാനല്‍ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?


12. മയ്യഴി ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?


13. സ്വന്തമായി ഹൈക്കോടതി ഉള്ള ഏക കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശം?


14. ജനസംഖ്യ കൂടിയ കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശം?


15. വിസ്തൃതി കൂടിയ കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശം?


16. ഡല്‍ഹി നഗരത്തിന്റെ ശില്പി?


17. ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജയിലായ തീഹാര്‍ ജയില്‍ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്?


18. ഷാജഹാന്റെ മകളായ ജഹനാര പണികഴിപ്പിച്ച വ്യാപാര കേന്ദ്രം?


19. മഹാത്മ ഗാന്ധി മറൈന്‍ നാഷണല്‍ പാര്‍ക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്?


20. ലിറ്റില്‍ ആന്‍ഡമാനെയും സൗത്ത് ആന്‍ഡമാനെയും വേര്‍തിരിക്കുന്ന ഇടനാഴി?


21. ഗുജറാത്തിനകത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശം?


22. ദാമന്‍-ദിയു ഏതു ഹൈക്കൊടതിയുടെ പരിധിയിലാണ്?


0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 
LDC 2017-Mission Kerala PSC © 2016. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top