1. വിവാദമായ രാജന്‍ കേസിന്‍റെ പശ്ചാത്തലം പ്രമേയമാക്കി നിര്‍മ്മിക്കപ്പെട്ട മലയാള ചലച്ചിത്രം.


2. ലോക മണ്ണ് ദിനം


3. ലാല്‍ ബഹദുര്‍ ശാസ്ത്രിയുടെ സമാധി സ്ഥലം.


4.കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പട്ടണം?


5. കേരളത്തിലെ ആദ്യ കോളേജ്?


6. ചമ്പാരൻ സമരം നടന്ന വർഷം?


7. സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്നും ശരീരം നിർമ്മിക്കുന്ന വിറ്റാമിൻ?


8. ആലപ്പുഴ പട്ടണത്തിന്റെ ശിൽപി?


9. കേരളത്തിലെ ആദ്യ ബാങ്ക്?


10.ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ആദ്യ മുസ്ലീം പ്രസിഡന്റ് ആരായിരുന്നു?

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 
LDC 2017-Mission Kerala PSC © 2016. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top